Υπηρεσίες


Η εταιρεία ΒΑΤΟΥΣΗΣ – ΔΕΔΕΣ 0.Ε. δραστηριοποιείται στο Νομό Κορινθίας και παρέχει τα ακόλουθα σε ότι έχει σχέση με τους ανελκυστήρες:

 Στην Μελέτη - Εγκατάσταση τους
 Συντήρηση - Επισκευή τους
 Στον εκσυγχρονισμό τους
 Στην πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους
 Στην εμπορία ανταλλακτικών τους


  Newsletter